Mikael Huhtala

Maalaaminen on minulle tapa jäsentää maailmaa ja ymmärtää omaa paikkaani siinä. Aihevalintani ovat sattumanvaraisia hetkiä luonnossa. Kun jokin muoto, väri tai tunnelma herättää kiinnostukseni, päätyy se luonnokseen tai kameraan. Näiden avulla maalaan maalauksen kotona. Maalatessani pyrin aiheen todenmukaiseen kuvaamiseen, mutta haluan silti myös jättää tilaa mielikuvitukselle ja näkymättömälle aistein havaitsemattomalle mysteerille. Pyrin maalauksieni kautta välittämään alkuperäisen tunnekokemuksen, jonka maisema on minussa herättänyt. Juureni ovat Pirkkalassa, josta olen kulkenut erilaisten työ- ja opiskelupaikkakuntien kautta perheeni kanssa Tampereelle. Tällä hetkellä koen ympärilläni olevat hämäläiset maisemat suurine vesistöineen suurimmiksi innoittajikseni. Pääasiassa keskityn tällä hetkellä öljymaalaukseen, mutta maalaan silloin tällöin myös seinämaalauksia. Tämän ohella sarjakuva on sydäntäni lähellä oleva taidemuoto.

 

 

För mig betyder målning  ett sätt att analysera mitt plats i världen. Tilfälliga stunder och lilla ögonblickar i naturen är teman i mina målningar. När jag upptäckar nogon färj, form eller känsla som är  intresant, tar jag ett foto eller målar en skiss. Med fotot och skissen genomförar jag min målning i ateljén. I mina målningar strävar jag realistisk avbildning, även om tycker jag att det måste också finns någon fantasi, och osynlig enigma i målningen. Mina anor är i Pirkkala och därifrån via några studieorter har jag kommit till Tammerfors där jag bor nu med min fru och två barn. För tillfället är de stora sjöarna i Tammerfors omrodet min största inspiration. Måla med oljefärg är obetingad min bransch, men jag har också gjort flera vägmålningar och intresserar mig på tecnade serier som en konstform.

 

 

For me painting is a way to understand the world and my place in it. The motives of my paintings are most often arbitrary moments in nature. When a colour, a shape or an atmosphere catches my attention, I persue to capture it by camera or a quick sketch. With these tools: camera, sketch and my memory of the moment I paint my artwork at home. I like my paintings to be realistic, but at the same time I want to leave space for imagination and the kind of invisible mystery that you cant quite catch with your four senses.My roots are in a small town of Pirkkala. After my art studies elsewhere in Finland I moved back to the same area in a bigger city called Tampere, where I now live with my wife and two children. At present I feel that the beautiful scenaries of the large lakes around Tampere are my greatest inspiration. As an art medium I prefer oilcolours but I have also painted several murals with acrylic paint and take interest in comics as an artform as well.